26 May 2016

Nổi tiếng khi được xem xét lại chương trình phát sóng M6 ẩm thực

Có đầu bếp !, Hãy đến ăn cơm trưa , Top Chef , Nightmare trong nhà bếp , Target Top Chef … Khí thải từ nhà bếp làm cho các phiên điều trần đẹp M6 mà ra
13 May 2016

Jacques: “Nó sẽ là thú vị để làm một so sánh của cử nhân”

Jacques de Bentzmann, một sinh viên năm thứ ba của cử nhân KEDGE Trường Kinh doanh, tư vấn cho sinh viên trên bảng xếp hạng, và trước một ca khúc có thể được cải thiện.Jacques: “Nó sẽ
14 Apr 2016

Trận chiến và tranh cãi xung quanh sản phẩm mới của GM

Chúng ta có nên điều chỉnh? Các chỉ có thể chúng ta? Họ có những rủi ro cụ thể? Và nếu như vậy, làm thế nào để đánh giá? Những vấn đề này hiện đang là một
6 Apr 2016

Những lời nói của các giảng viên rất thuyết phục và đáng sợ

Justine Chân lý không giữ những kỷ niệm rất tốt của các bài kiểm tra miệng cô đã phải đi để tích hợp các Trường Quốc uy tín của Thẩm (ENM): “Đó là tâm lý thuế hơn